Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
1
Kulkarni R. B and Goyal Anuradha P
126-128
2
Mustafa Ahmed Al-Gak and Alsadig Osman Mohammed
129-133
3
Kulkarni Rajan B and Pawar Priyanka S
139-141
4
Elnazeer Mohamed Elnoor Elobaid., Amal Alsir Alkhidir and Obaid Mahmood Mohsin
134-138
5
I Made Sudarma and Ni Wayan Suniti
107-111
6
Park, Ho-Min
112-117
7
Pravin Chavhan., Rajan Kulkarni and Eknath Kulkurni
118-120
8
Sougaijam Priyokumar Meitei and Arunkumar M.C
121-125
9
Ngoe Fritz Eseokwea, Ismaila Amadu and Manu Ibrahim
94-102
10
Anitha M., Ramya K., Mathivathani P., Monisha DM., Silvia Antony Raj and Pratikshia K
103-106
11
Debanand Das, Rimi Deuri, Th. Sunita Devi and Harish K. Bajaj
66-73
12
Aparna Sharma
74-76
13
Chandorkar J.G and Petha N
77-78
14
Carolus Trianda Samosir., Rita Evalina and Tina Christina L Tobing
79-82
15
Shrabanti Sen
83-85
16
Nguri, James Mwathi and Jagongo, Ambrose Ouma
86-93
17
Swetha, G and Radhika, V
23-25
18
Harsangeet Kaur
26-28
19
Karuppaiyan Murugesan., Ibrahim Mohammed Ibrahim Ali Juma and Shadab Alam Khan
29-31
20
Bhavare M.K and Magare S.R
32-34
21
Babu N., Selvamuthukumaran D and Arunkumar R
35-40
22
Samson Ole Kisirkoi., Esther Waiganjo and AGNES Njeru
41-49
23
Usunobun Usunomena and Okolie N. Paulinus
7-10
24
Monique Trigg., John James Barnard., Peter Devitt and Hannah Pham
11-16
25
Saranya S
17-19
26
Pradkhshana Vijay
20-22
27
Pravin Dhobale, Ruchika Welghandhwar , Rupali Dhadve, Sanyukta Wankhade, Shweta Konpratiwar, Vaishnavi Nandurkar and Kajal Dhengre
1-4
28
Binoy Chandra Naha, Prasanta Boro, Chandra Prakash, Lalrengpuii Sailo, Atherajendra Prasad, Rajni Chaudhary and Om Prakash
5-6