Current Issue

S.No Title & Authors Name Page
1
Anitha M., Ramya K., Mathivathani P., Monisha DM., Silvia Antony Raj and Pratikshia K
103-106
2
Debanand Das, Rimi Deuri, Th. Sunita Devi and Harish K. Bajaj
66-73
3
Aparna Sharma
74-76
4
Chandorkar J.G and Petha N
77-78
5
Carolus Trianda Samosir., Rita Evalina and Tina Christina L Tobing
79-82
6
Shrabanti Sen
83-85
7
Nguri, James Mwathi and Jagongo, Ambrose Ouma
86-93
8
Ngoe Fritz Eseokwea, Ismaila Amadu and Manu Ibrahim
94-102
9
Samson Ole Kisirkoi., Esther Waiganjo and AGNES Njeru
41-49
10
Babu N., Selvamuthukumaran D and Arunkumar R
35-40
11
Bhavare M.K and Magare S.R
32-34
12
Karuppaiyan Murugesan., Ibrahim Mohammed Ibrahim Ali Juma and Shadab Alam Khan
29-31
13
Harsangeet Kaur
26-28
14
Swetha, G and Radhika, V
23-25
15
Binoy Chandra Naha, Prasanta Boro, Chandra Prakash, Lalrengpuii Sailo, Atherajendra Prasad, Rajni Chaudhary and Om Prakash
5-6
16
Usunobun Usunomena and Okolie N. Paulinus
7-10
17
Monique Trigg., John James Barnard., Peter Devitt and Hannah Pham
11-16
18
Saranya S
17-19
19
Pradkhshana Vijay
20-22
20
Pravin Dhobale, Ruchika Welghandhwar , Rupali Dhadve, Sanyukta Wankhade, Shweta Konpratiwar, Vaishnavi Nandurkar and Kajal Dhengre
1-4