December 2016

S.No Title & Authors Name Page
1
Pravin Dhobale, Ruchika Welghandhwar , Rupali Dhadve, Sanyukta Wankhade, Shweta Konpratiwar, Vaishnavi Nandurkar and Kajal Dhengre
1-4
2
Binoy Chandra Naha, Prasanta Boro, Chandra Prakash, Lalrengpuii Sailo, Atherajendra Prasad, Rajni Chaudhary and Om Prakash
5-6
3
Usunobun Usunomena and Okolie N. Paulinus
7-10
4
Monique Trigg., John James Barnard., Peter Devitt and Hannah Pham
11-16
5
Saranya S
17-19
6
Pradkhshana Vijay
20-22